תהליך העבודה בהטמעת פרויקטי ECM הנו תהליך אשר מתחיל במיפוי ולימוד צרכי ואופן העבודה של הארגון בו יוטמעו מערכות ושיטות ניהולי מידע, ידע, תוכן ותהליכי עבודה. התהליך מסתיים עם סיום הטמעת מערכות ניהול המידע, ניהול הידע וניהול התוכן כמו גם הטמעת השינויים בתהליכי העבודה ותדרוך הגורמים הרלוונטיים בארגון. בחלק מן הארגונים נשאר צוות החברה לנהל ולתפעל חדרי סריקה, ארכיבים אלקטרוניים וכו’

תהליך הטמעת מערכות ניהול ידע, ניהול מידע, ניהול תוכן ותהליכי עבודה נעשה באופן הבא:

תהליך_העבודה_ECM