תכנון_והטמעת_תהליכי_עבודה_ונהלים

√      זיהוי ומיפוי תהליכי העבודה אשר ישולבו במערכת ניהול מידע, ידע, תהליכים ומסמכים בארגון

√      ביצוע רה-ארגון בתחום תהליכי עבודה, ניתוח תהליכי עבודה והצעות לשינויים

√      התאמת תהליכי עבודה ונהלי הארגון לעבודה באמצעות Document management ו-BPM

         Workflow  ממוכן.

√     ליווי הארגון בהדרכות והטמעת השינוי בתחום ניהול הידע, ניהול המידע, ניהול מסמכים, ניהול תוכן

       ותהליכי עבודה.

שירותים נוספים:

מערך ECM                                                                                     תהליכים תפעוליים

חדרי סריקה                                                                                      ארכיון אלקטרוני