שינוי_תהליכי_עבודה_תפעוליים

√  הכרה ולימוד של המצב הקיים –  אנו לומדים את הארגון תוך הבנת הפן העסקי שלו בצורה מעמיקה   – שיטות העבודה, תהליכי העבודה, תחומי האחריות, תרבות הארגון, ניהול המידע, ניהול הידע, תיוק, המחלקות הפרטניות, כל העולם התפעולי הקשור במסמכים ותנועתם וכן תהליכי העבודה

√ הכנת נהלי עבודה – הכנת נהלי עבודה תפעוליים המושפעים מהכנסת מערכת ניהול המידע, ניהול הידע, ניהול התוכן ותהליכי עבודה החדשה לארגון. הפעילות נעשית בתיאום ושיתוף המשתמשים

√ הדרכה- הדרכה באשר לשינויים התפעוליים הצפויים בעקבות הכנסת מערכת ניהול המידע, ניהול הידע, ניהול התוכן ותהליכי עבודה החדשה לארגון

√ ליווי, יישום והטמעה של נהלי העבודה התפעוליים הפעילות המתקיימת במקביל להטמעת המערכת הטכנולוגית

שירותים נוספים:

מערך ECM                                                                         תהליכי עבודה ונהלים

חדרי סריקה                                                                         ארכיון אלקטרוני