ניהול_תוכן

√     מיפוי הצרכים והדרישות של הארגון בתחום ניהול תוכן

√      כתיבת RFP – Request For Proposal לתוכנה

√      שיטות אחזור תוכן בארגון

√      הגדרת תהליכים מובנים לניהול תוכן

√      הקשר למערכות תפעוליות בארגון

√     סיוע בבחירת תוכנה לניהול תוכן

שירותים נוספים:

ניהול תהליכי עבודה                                                                          ניהול ידע

ניהול מסמכים                                                                                   ניהול מידע

תהליכי עבודה ונהלים                                                                       תהליכים תפעוליים

חדרי סריקה                                                                                     ארכיון אלקטרוני