ניהול_תהליכי_עבודה

√     מיפוי הצרכים והדרישות של הארגון בתחום ניהול תהליכי עבודה

√      כתיבת RFP – Request For Proposal לתוכנה

√      שיטות אחזור תהליכי עבודה בארגון

√      הגדרת תהליכים מובנים לניהול תהליכי עבודה

√      הקשר למערכות תפעוליות בארגון

√     סיוע בבחירת תוכנה לניהול תהליכי עבודה

שירותים נוספים:

ניהול מידע                                                                                        ניהול ידע

ניהול מסמכים                                                                                   ניהול תוכן

 תהליכי עבודה ונהלים                                                                      תהליכים תפעוליים

חדרי סריקה                                                                                     ארכיון אלקטרוני