ניהול_מסמכים

√     מיפוי הצרכים והדרישות של הארגון בתחום ניהול מסמכים

√      כתיבת RFP – Request For Proposal לתוכנה

√      שיטות אחזור מסמכים בארגון

√      הגדרת תהליכים מובנים לניהול מסמכים

√      הקשר למערכות תפעוליות בארגון

√     סיוע בבחירת תוכנה לניהול מסמכים

:שירותים נוספים

ניהול תהליכי עבודה                                                                          ניהול ידע

ניהול מידע                                                                                      ניהול תוכן

תהליכי עבודה ונהלים                                                                       תהליכים תפעוליים

חדרי סריקה                                                                                     ארכיון אלקטרוני