ניהול_מידע

√     מיפוי הצרכים והדרישות של הארגון בתחום ניהול מידע

√      כתיבת RFP – Request For Proposal לתוכנה

√      שיטות אחזור מידע בארגון

√      הגדרת תהליכים מובנים לניהול מידע

√      הקשר למערכות תפעוליות בארגון

√     סיוע בבחירת תוכנה לניהול מידע

שירותים נוספים:

ניהול תהליכי עבודה                                                                           ניהול ידע

ניהול מסמכים                                                                                   ניהול תוכן

תהליכי עבודה ונהלים                                                                        תהליכים תפעוליים

חדרי סריקה                                                                                      ארכיון אלקטרוני