ניהול_ידע

√     מיפוי הצרכים והדרישות של הארגון בתחום ניהול ידע

√      כתיבת RFP – Request For Proposal לתוכנה

√      שיטות אחזור ידע בארגון

√      הגדרת תהליכים מובנים לניהול ידע

√      הקשר למערכות תפעוליות בארגון

√     סיוע בבחירת תוכנה לניהול ידע

שירותים נוספים:

ניהול תהליכי עבודה                                                                          ניהול מידע

ניהול מסמכים                                                                                   ניהול תוכן

תהליכי עבודה ונהלים                                                                       תהליכים תפעוליים

חדרי סריקה                                                                                     ארכיון אלקטרוני