חדרי_סריקה

√      ניהול ותפעול חדרי סריקת מסמכים

√      תכנון מבנה חדר סריקת מסמכים כך שיפעל ביעילות מקסימלית

√      הגדרת תהליכי העבודה בארגון והקשר שלהם אל חדר סריקת המסמכים

√      הגדרת הציוד הנדרש לחדר סריקת מסמכים

√      הגדרת נהלי עבודה לעמדות עבודה בחדר סריקת מסמכים, תוך שימת דגש על יעילות כוח אדם  נדרש

√      איתור וגיוס כוח אדם מתאים

√      הדרכת כוח אדם

√      אפיון ממשקי התכנה הנדרשים לסריקת מסמכים יעילה

√      הגדרת תקני ביצוע לתחנות השונות (תפוקת חדר)

:שירותים נוספים

 מערך ECM                                                                              תהליכי עבודה ונהלים      

 תהליכים תפעוליים                                                                    ארכיון אלקטרוני