ארכיון_אלקטרוני

√      מיפוי מצב קיים בארכיון הארגון

√      כתיבת אפיון מפורט להסבה של הארכיון לארכיון אלקטרוני

√      בחירת ספק להעברת הארכיון לארכיון אלקטרוני

√      ביצוע הסבת הארכיב לארכיב אלקטרוני

√      היבטים לוגיסטיים

שירותים נוספים:

מערך ECM                                                                        תהליכי עבודה ונהלים       

 תהליכים תפעוליים                                                              חדרי סריקה