דיגי דוק מספקת מגוון שירותים בתחום ה-ECM כולל תכנון ויישום של מערכות ניהול מידע, ידע ומסמכים. תכנון, שינוי והטמעה של תהליכי עבודה במערכות ממוכנות וטכנולוגיות בארגון; שינוי תהליכי עבודה תפעוליים; הקמה, ניהול ותפעול של תהליכי וחדרי סריקה; והסבת ארכיונים לארכיונים אלקטרוניים. דיגי דוק מספקת פתרון כולל לארגון המורכב ממספר שלבים:

 מערך ECM חדרי סריקה ארכיון דיגיטלי

                 מערך ECM                                     חדרי סריקה                                ארכיון אלקטרוני

ניהול תהליכים ארגוניים ניהול תהליכים תפעוליים

        תהליכי עבודה ונהלים                           תהליכי עבודה תפעוליים