כתבתו של דן בלוך באתר אנשים ומחשבים –

"תהליכי ניהול תוכן ארגוני תורמים להתייעלות והגדלת תפוקות העובדים"

קישור לכתבה באתר אנשים ומחשבים

כתבתו של דן בלוך לקראת אירוע ניהול ידע ומסמכים כתבתו של דן בלוך לקראת אירוע ניהול ידע ומסמכים - חלק שני