מנהלים רבים מבינים כיום כי שיפור התהליכים מוטי המסמכים בארגונם החל מחשבוניות, תביעות ביטוח ועד דיווח פיננסי, יכול להפחית משמעותית את הוצאות הארגונים ולהעלות את הרווחיות/יעילות.  מה שלעתים חומק מהבנתם הוא הסיכון הכרוך בטעויות או הטיות של מערכות ניהול ידע להמשך קריאה