מדיניות ניהול מידע מתווה את העקרונות על פיהם יקבע איזה סוג מידע ישמר בארגון, באיזה דרך ישמר והיכן, באיזה דרך ניתן לאתרו, איזה סוג מידע צריך להימחק וכו’. מדיניות זו תקבע את שיטת העבודה והיעדים על פיהם יפעל הארגון כולו. אז אייך מתחילים? הצעדים הבאים יכולים לספק להמשך קריאה